werkwijze

Processen optimaliseren door te automatiseren

Door samen de processen door te nemen kan bepaald worden waar Syntec ingezet kan worden om het proces te ondersteunen en doelen te behalen.

1
Processen in kaart brengen
Door het in kaart brengen van de te ondersteunen bedrijfsprocessen proberen we samen met u deze processen zo optimaal mogelijk in te richten en te verbeteren. Hierna gaan we per onderdeel bekijken of en op welke manier onze software ingezet kan worden om applicaties te genereren voor de ondersteuning van die bedrijfsprocessen. Alles is daarbij gericht op het verkrijgen van maximale efficiëntie van operationele processen en het verbeteren van tijdig beschikbare en toegankelijke managementinformatie.
2
Doelen vaststellen, ontwerp bepalen
Bij het ontwerpen van een applicatie voor de ondersteuning van bedrijfsproces wordt eerst in detail aandacht besteed aan de doelen van de applicatie(s). Vervolgens worden de functionele en prestatie-eisen en de IT-Infrastructuur (waarbinnen de applicatie moet werken) in kaart gebracht en uitgewerkt. Vanwege de wederzijdse afhankelijkheid tussen bedrijfsproces en applicatie worden tijdens dit ontwerp traject nogmaals alle relevante processen tegen het licht gehouden om eventuele efficiëntieverbeteringen direct mee te kunnen nemen.
3
Plannen en realiseren
Een realistische en aanpasbare planning, waarbij onze inspanningen en die van de gebruiker zijn opgenomen, is ons uitgangspunt. U heeft er tenslotte niets aan dat beloftes niet of niet op tijd waar gemaakt kunnen worden. Tijdens de planning proberen we zo goed mogelijk vast te leggen hoe we in goede samenwerking de doelen uit het ontwerp kunnen bewerkstelligen. We streven naar goed afgebakende deelprojecten en resultaten waarbij we in samenwerking de ontwikkeling monitoren en de planning aanpassen als dat nodig is.
4
De implementatie
Misschien wel een van de belangrijkste fasen van het geheel. Een soepele implementatie van een (nieuwe) applicatie is van groot belang en daarom zetten wij ons graag in om dit samen met u zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kernpunten daarbij zijn een goede planning en uitvoering van de technische implementatie en het testen van de applicatie, aandacht voor de organisatorische consequenties, etc.