Syntec-IT logo
Helpdesk: 033 - 71 15 711

Syntec
Synergy & Technology

Syntec is een krachtig applicatie raamwerk waarmee we op een efficiënte en effectieve manier in samenwerking met gebruikers software applicaties kunnen ontwikkelen. Het raamwerk kent een modulaire opbouw met veel voorgeprogrammeerde en gemakkelijk aanpasbare functies waarmee u uw eigen software pakket kunt samenstellen. In het bijzonder is Syntec erop gericht om web applicaties en web services te ontwikkelen waarbij we brede ervaring hebben met het oplossen van velerlei interface problemen. We realiseren interfaces met bestaande ERP of administratieve software en we interfacen met software van ketenpartners via Internet als wij daarvoor geautoriseerd worden.

 

WerkwijzeProcessen in kaart brengen

Door het in kaart brengen van de te ondersteunen bedrijfsprocessen proberen we samen met u deze processen zo optimaal mogelijk in te richten en te verbeteren. Hierna gaan we per onderdeel bekijken of en op welke manier onze software ingezet kan worden om applicaties te genereren voor de ondersteuning van die bedrijfsprocessen. Alles is daarbij gericht op het verkrijgen van maximale efficiëntie van operationele processen en het verbeteren van tijdig beschikbare en toegankelijke management informatie.

OntwerpDoelen vaststellen

Bij het ontwerpen van een applicatie voor de ondersteuning van bedrijfsproces wordt eerst in detail aandacht besteed aan de doelen van de applicatie(s). Vervolgens worden de functionele en prestatie-eisen en de IT-Infrastructuur(waarbinnen de applicatie moet werken) in kaart gebracht en uitgewerkt. Vanwege de wederzijdse afhankelijkheid tussen bedrijfsproces en applicatie worden tijdens dit ontwerp traject nogmaals alle relevante processen tegen het licht gehouden om eventuele efficiëntie verbeteringen direct mee te kunnen nemen.

PlanningHelder, haalbaar en aanpasbaar

Een realistische en aanpasbare planning, waarbij onze inspanningen en die van de gebruiker zijn opgenomen, is ons uitgangspunt. U heeft er tenslotte niets aan dat beloftes niet of niet op tijd waar gemaakt kunnen worden. Tijdens de planning proberen we zo goed mogelijk vast te leggen hoe we in goede samenwerking de doelen uit het ontwerp kunnen bewerkstelligen. We streven naar goed afgebakende deelprojecten en resultaten waarbij we in samenwerking de ontwikkeling monitoren en de planning aanpassen als dat nodig is.

RealisatieDe implementatie

Misschien wel een van de belangrijkste fasen van het geheel. Een soepele implementatie van een (nieuwe) applicatie is van groot belang en daarom zetten wij ons graag in om dit samen met u zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kernpunten daarbij zijn een goede planning en uitvoering van de technische implementatie en het testen van de applicatie, aandacht voor de organisatorische consequenties, etc.

 

 

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek